O projekte podnikaj.online

Web www.podnikaj.online vznikol ako online platforma pre Program na podporu internetovej ekonomiky, ktorý realizuje Slovak Business Agency.

Tento program si dal ambiciózny cieľ – vďaka prostriedkom zo štátneho rozpočtu priniesť širokej verejnosti také aktivity, ktoré ľuďom pomôžu začať podnikať online, využívať na rozvoj rôzne online nástroje a celkovo tak pomôžu internetovej ekonomike rásť.

Vedeli ste, že podiel internetovej ekonomiky je u nás dokonca silnejší ako podiel bankovníctva? Online podnikanie potenciál rásť a my v SBA to vieme. Práve preto sme pre vás v spolupráci s odborníkmi z online sféry pripravili aktivity a materiály ako vzdelávacie workshopy so špičkovými lektormi, inšpiratívne podujatia s lídrami z online sféry, či rozsiahle a komplexné ebooky, ktoré vám pomôžu s témami ako content marketing a eshopové podnikanie.

To všetko je pre vás vďaka zmysluplne vynaloženým prostriedkom zo štátneho rozpočtu k dispozícii bezplatne. Ak teda chcete začať podnikať online, Podnikaj.online je tá správna adresa.

Čo vám program prinesie?

  1. Bezplatné workshopy na online témy
  2. Bezplatné ebooky o podnikaní online
  3. Inšpiratívne podujatia z online sveta
  4. Roadshows na témy digitalizácie
  5. Prehľady o digitálnej scéne
  6. Šikovné mobilné aplikácie na biznis
  7. Success stories a best practices

Čo je Slovak Business Agency?

Slovak Business Agency (skrátene SBA) je kľúčová a v SR najstaršia špecializovaná inštitúcia z hľadiska podpory malých a stredných podnikov. SBA sa špecializuje na rôzne oblasti podpory podnikania na Slovensku, od nepodnikateľov, cez malých a stredných podnikateľov, až po startupy ašpirujúce na venture kapitálové investície. SBA má pre rôzne cieľové skupiny rôzne programy ako napr. stáže v zahraničí, možnosť vycestovať na výstavy a veľtrhy, zvýhodnené mikropôžičkové programy, či prvý oficiálny slovenský FabLab v priestoroch Národného podnikateľského centra.