Ochráňte vaše podnikanie pred hrozbami digitálnej éry

Kybernetická bezpečnosť

Kybernetické hrozby sa stávajú čoraz zložitejšími a sofistikovanejšími, a preto je nevyhnutné, aby sa každý podnikateľ zaoberal kybernetickou bezpečnosťou. Získajte  informácií a riešenia, ktoré vám pomôžu chrániť vaše údaje a podnikanie pred kybernetickými hrozbami. Od preventívnych opatrení až po reakciu v prípade útoku.

kybernetická bezpečnosť - ochrana dát - podnikanie
sqr012-col1
sqr012-col2

Najbežnejšie kybernetické hrozby

Kybernetické hrozby predstavujú pre podnikateľov vážne riziko a sú stále závažnejšou výzvou. Medzi najbežnejšie kybernetické hrozby patria:

Phishing

Snaha ukradnúť citlivé informácie pomocou falošných e-mailov a webových stránok.

Malware

Snaha narušiť, poškodiť alebo získať neoprávnený prístup k dátam na počítači, serveri alebo sieti.

Ransomware

Snaha zablokovať prístup k dátam až do doby, kým obete neuhradia požadovanú sumu peňazí

Príklad typického kybernetického útoku na firmu

kyberneticky-utok
sqr031-col1
sqr031-col2

Firma zaoberajúca sa maloobchodným predajom oblečenia sa stala obeťou ransomware útoku. Zamestnanci firmy si všimli, že niektoré súbory na ich počítačoch boli zablokované a nešli otvoriť. V krátkom čase dostali správu od útočníka, ktorý žiadal výkupné za dešifrovanie súborov. Výkupné bolo stanovené na 10 000 eur a útočník dal firme 48 hodín na to, aby zaplatila, inak sa cena zdvojnásobí. Firma bola v šoku a nevedela, ako sa s týmto problémom vysporiadať. Snažili sa zistiť, ako mohli byť napadnutí, ale neuspeli. 

Príčina nezvládnutého kybernetického útoku

Ich zastaralý antivírusový softvér a zlyhal. Útočníci použili sofistikované metódy, ktoré ľahko prelomili nedostatočnú ochranu systému. Firma sa snažila s útočníkmi rokovať a zistiť, či by vôbec existovala možnosť, že súbory budú dešifrované bez zaplatenia tak vysokého výkupného. Avšak útočníci boli nekompromisní a tvrdili, že výkupné je jediný spôsob, ako získať svoje súbory naspäť.

Firma sa musela rozhodnúť, či zaplatí výkupné alebo nie. Zvolila si neplatiť a namiesto toho začala pracovať na obnovení svojich súborov z jej zálohovacích zariadení, čo však trvalo niekoľko dní. Táto doba však mala vážne dôsledky na prevádzku firmy. Nemohli predávať tovar a komunikovať s dodávateľmi a zákazníkmi. Toto všetko malo za následok finančné straty a zníženú dôveru zákazníkov a obchodných partnerov.

Ako môžete predchádať kybernetickým hrozbám

Sektory najviac zasiahnuté kybernetickými hrozbami

0 %
Verejná správa
0 %
Poskytovatelia digitálnych služieb
0 %
Široká verejnosť
0 %
Služby
0 %
Bankovníctvo

Kybernetická bezpečnosť je v súčasnosti pre firmu už nevyhnutnosťou. Útoky na firemné siete a zariadenia sa stávajú čoraz sofistikovanejšími a nebezpečnejšími. Každá firma by mala prijať opatrenia na zabezpečenie svojich IT systémov a sietí. Je dôležité vyhodnotiť bezpečnostné riziká a nájsť riešenia, ktoré ich minimalizujú. Zabezpečovanie dát, monitorovanie sietí a zariadení, pravidelné aktualizácie softvéru a školenie zamestnancov sú nevyhnutné pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti v každej firme. Prečítajte si nižšie články, ktoré vám pomôžu brániť sa voči hrozbám.

Všetky články o kybernetickej bezpečnosti