Kto sme

O projekte podnikaj.online

Web Podnikaj.online vznikol ako online platforma pre Program na podporu internetovej ekonomiky, ktorý realizuje Slovak Business Agency.

Coworking - Slovak Business Agency
sqr012-col1
sqr012-col2

Viac o programe na podporu internetovej ekonomiky

Tento program si dal ambiciózny cieľ – vďaka prostriedkom zo štátneho rozpočtu priniesť širokej verejnosti také aktivity, ktoré ľuďom pomôžu začať podnikať online, využívať na rozvoj rôzne online nástroje a celkovo tak pomôžu internetovej ekonomike rásť.

Vedeli ste, že podiel internetovej ekonomiky je u nás dokonca silnejší ako podiel bankovníctva? Online podnikanie potenciál rásť a my v SBA to vieme. Práve preto sme pre vás v spolupráci s odborníkmi z online sféry pripravili aktivity a materiály ako vzdelávacie workshopy so špičkovými lektormi, inšpiratívne podujatia s lídrami z online sféry, či rozsiahle a komplexné ebooky, ktoré vám pomôžu s témami ako content marketing a eshopové podnikanie.

To všetko je pre vás vďaka zmysluplne vynaloženým prostriedkom zo štátneho rozpočtu k dispozícii bezplatne. Ak teda chcete začať podnikať online, Podnikaj.online je tá správna adresa.

Čo vám program prinesie?

O Slovak Business Agency

Slovak Business Agency (skrátene SBA) je kľúčová a v SR najstaršia špecializovaná inštitúcia z hľadiska podpory malých a stredných podnikov.

SBA sa špecializuje na rôzne oblasti podpory podnikania na Slovensku, od nepodnikateľov, cez malých a stredných podnikateľov, až po startupy ašpirujúce na venture kapitálové investície.


Zakladajúci členovia

Vízia a poslanie SBA

SBA chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania. Naším poslaním je:

 • Komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act).
 • Komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
 • Posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

Ciele SBA

 • Zvýšiť mieru prežitia podnikov na trhu
 • Zvýšiť zamestnanosť v súkromnom sektore
 • Zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenských podnikov
 • Stimulovať podnikateľského ducha
 • Zabrániť marginalizácii podnikov
 • Zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského podnikateľského prostredia a slovenských podnikov

Slovak Business Agency (skrátene SBA má pre rôzne cieľové skupiny rôzne programy ako napr. stáže v zahraničí, možnosť vycestovať na výstavy a veľtrhy, zvýhodnené mikropôžičkové programy, či prvý oficiálny slovenský FabLab v priestoroch Národného podnikateľského centra.

Ak vás zaujíma, ako možno využiť digitálne prostredie pre svoju konkurencieschopnosť, inovácie, zakladáte e-shop, či e-learningové platformy alebo vás zaujíma téma kybernetickej bezpečnosti, stačí sa prihlásiť na niektoré práve realizované podujatia.

Podujatia sú určené pre každého z vás, koho zaujíma biznis v online prostredí.

Čo všetko u nás nájdete

Podporujeme podujatia a projekty na témy, ktoré vám pomôžu ukázať, čo znamená internetová ekonomika v praxi, aké konkrétne výhody prináša a zároveň napomáha popularizovať best practices online obchodných a vzdelávacích postupov a formátov na Slovensku, v EÚ a vo svete.

Rozvojom zručností v oblasti internetovej ekonomiky získavate možnosť v rámci digitálneho prístupu vylepšiť svoje nápady, a začať tak vlastné podnikanie.

V rámci tejto aktivity sme pre vás pripravili aj niekoľko užitočných e-bookov:

 • Content marketing v kocke
 • Príručka začínajúceho eshopistu
 • Alternatívne sociálne siete v kocke
 • Ako na crowdfunding

 

Viac o podporených podujatiach a projektoch je možné nájsť aj vo Výročných správach SBA alebo TU.

Agentúra Slovak Business Agency v číslach

0
Realizovaných projektov
0
Workshopov
0
Školiteľov a mentorov
2000
Účastníkov školení