Hľadáte partnera pre vami organizované podujatie alebo projekt?

Spolupráca

Slovak Business Agency má možnosť prostredníctvom Podpory úspešnej podnikateľskej praxe a Podpory Internetovej ekonomiky stať sa partnerom/spoluorganizátorom vami organizovaných podujatí alebo projektov, ktoré sú zamerané na podporu podnikania širokej verejnosti.

Spolupráca - Slovak Business Agency
sqr012-col1
sqr012-col2

V prípade, že sa váš projekt zameriava najmä na jednu z nasledujúcich oblastí, môžete zaslať Žiadosť o spoluprácu elektronicky na adresu: spolupraca@sbagency.sk

Zameranie projektov vyhovujúcich pre spoluprácu so Slovak Business Agency

  • Stimulácia podnikateľských ambícií, rozvoj podnikateľského potenciálu a zručností potenciálnych podnikateľov
  • Zlepšenie dostupnosti informácií o podnikaní a propagovanie dobrých príkladov podnikateľskej praxe
  • Podporovanie vstupu do podnikania a rozvoj inovačných aktivít záujemcov o podnikanie
  • Podporovanie vzniku inovatívnych podnikov
  • Posilňovanie dôvery spoločnosti v prospešnosť postavenia podnikateľov a podnikateliek
  • Implementovanie medzinárodne osvedčených metód a postupov vo výchove k podnikaniu
  • Zvýšenie počtu záujemcov o podnikanie na internete a o používanie internetových nástrojov
  • Vyškolenie záujemcov v používaní internetových nástrojov
  • Podporenie potenciálnych podnikateľov používajúcich internetové nástroje pri podnikaní a jeho rozvoji
Stiahnite si žiadosť

Podajte si žiadosť o spoluprácu

Žiadosť o spoluprácu bude následne predmetom hodnotenia, či spĺňa požadované podmienky a kritériá Podpory podnikateľskej praxe. Podaním Žiadosti o spoluprácu nevzniká žiadateľovi právny nárok na podporu.

Vyplnenú Žiadosť o spoluprácu nám zašlite elektronicky na adresu: spolupraca@sbagency.sk